Номерний ресурс

Однією з привабливих сторін послуг SIP-телефонії є виділення абоненту номера з національного плану нумерації мережі зв'язку загального користування. З урахуванням того, що номер закріплюється за абонентським комплектом на станції комутації, а за мобільним телефоном, користувач має можливість вільно переміщатися з ним не тільки в межах зони нумерації, але навіть роз'їжджати по країнам світу. У цьому випадку SIP телефонія стає альтернативою послуг міжміського та міжнародного зв'язку. Тим самим порушується принцип прив'язки номера до певної географічної території. Тому регулюючі органи різних країн світу намагаються привести у відповідність ринкові реалії та існуючі законодавства.

Існують два основних підходи до нумерації послуг SIP-телефонії:

  • європейський, коли для доступу до цих послуг виділяється негеографічний код нумерації
  • американський, який відносить послуги SIP-телефонії до категорії інформаційних, що не є об'єктом регулювання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України (НКРЗІ) своїм рішенням від 20.01.2009 № 1305 внесла зміни в «Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України». Ця зміна визначила у главі 6 процедури, пов'язані з отриманням та подальшим введенням в експлуатацію «національних ідентифікаційних кодів мереж призначення фіксованого зв'язку». Фактично були визначені правила для введення в дію коду 089.

Цей крок був попередньо підтриманий центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, який погодив використання в такій якості коду 89 з резерву кодів географічних зон.

В подальшому, НКРЗІ своїми рішеннями виділила код 089Х декільком операторам телекомунікацій, визначивши тим самим, що кожен з цих операторів отримав у розпорядження по 800000 абонентських номерів згідно з Національним планом нумерації(п. 4.2.6) ..

Код 894 був виділений для «Атлантіс Телеком».

Якими ж основними властивостями повинен володіти цей код і абонентські номери з відповідного діапазону, щоб сервіси, що надаються при їх використанні, дійсно відкривали перед користувачами фіксованого телефонного зв'язку в телекомунікаційній мережі загального користування України (ТМЗК) нові якісні можливості?

Відповідно до положень Рекомендацій МСЕ-Т E. 164 (включаючи Додаток 4), E. 168, E. 168.1, і F. 850 персональний («кочовий») номер визначається як номер, який володіє наступними властивостями:
- унікально ідентифікує користувача;
- надає можливість отримувати послуги фіксованого телефонного зв'язку незалежно від географічного положення;
- використовується стороною, що викликає, з метою забезпечення постійної доступності для сторони, що викликається;
- використовується стороною, що викликає, з очікуванням постійного доступу до сторони, що викликається, як користувача сервісів типу «кочові».

Таким чином, ми вже можемо зафіксувати, що Рекомендації:
- зачіпають питання постійного забезпечення вільного доступу абонентів, що використовують «кочові» коди, до мереж будь-яких операторів;
- не накладають технологічних обмежень на використання кодів;
- вимагають дотримання принципу унікальності (однозначності) ідентифікації користувача.

Положення вищевказаних Рекомендацій не накладають обмежень на кількість такого типу номерів, які можуть використовуватися користувачем, наприклад, для ділових контактів, для особистих цілей тощо.

No Comments Yet.

Залишити коментар